NAJWAŻNIEJSZE FILTRY W HRILY

Platforma Hrily wyróżnia się zaawansowanym systemem kontroli przepływu informacji i organizacji pracy w Agencjach Opieki, dzięki starannie zaprojektowanemu układowi filtrów. Dzięki niemu, każdy pracownik może skupić się wyłącznie na istotnych w danym momencie zadaniach np: znalezieniu potrzebnych dokumentów, faktur czy sprawdzeniu rozliczeń. W tym artykule prezentujemy przykładowe ustawienia, które wskazują poszczególnym osobom / działom, co jest do zrobienia. 

Dostęp do liczby rekordów w poszczególnych kategoriach w Hrily jest możliwy natychmiastowo – potrzebne jest tylko jedno kliknięcie.

Narzędzia i filtry do rekrutacji opiekunów

 • Stałe funkcjonowanie linków rejestracyjnych w sieci pozwala na ciągłe pozyskiwanie kandydatów, a ich dane są automatycznie zapisywane w panelu Hrily po rejestracji.
 • Osoby, które zarejestrowały się w ostatnich 7 dniach (przykład) i nikt się z nimi nie kontaktował. 
 • Data minionego kontaktu z kandydatami na opiekunów.
 • W profilu opiekuna w zakładce “Dopasowani Klienci” znajduje się lista klientów, u których opiekun może pracować. Jest tam opcja edycji warunków dopasowań. 
 • Aplikacja Hrily pokazuje, ilu mamy zrekrutowanych opiekunów, którzy nie zostali zaproponowani żadnej rodzinie. 

Koordynacja, czyli najlepsze dopasowanie opiekunów do klientów i nie tylko

 • Platforma przypomina, któremu klientowi trzeba dodać kontrakt.
 • Tabela kontraktów z opiekunami w Hrily jasno wskazuje, które umowy nie mają przypisanego opiekuna, prezentując je w różnych przedziałach czasowych.
 • W tabeli kontaktów z opiekunami mamy wskazane zaproponowane osoby, które mają datę dodania lub edycji przykładowo 2 dni temu lub wcześniej. Należy do nich zadzwonić.
 • W profilu klienta widać dopasowanych opiekunów. Usprawnia to proces, w którym kryteria parowania można dowolnie modyfikować.

Przejrzyste rozliczenia w Agencji Opieki

 • System sam wskaże  liczbę rozliczeń dowolnego rodzaju. Samo dodanie rozliczeń ogranicza się do wpisania stawek. 
 • Następnie należy skorzystać z tabeli, która pokaże, w ilu kontraktach nie ma dodanych rozliczeń.
 • Tabela z rozliczeniami wskaże, które rozliczenia nie zostały dodane do zestawień.
 • Analogicznie tabela z doliczeniami i odliczeniami wskaże, które należności nie zostały dodane do faktur.
 • Wszystkie rozliczenia związane z rodziną / opiekunem / partnerami w dowolnym przedziale czasu są dostępne jednym kliknięciem. Oczywiście jest możliwy eksport do pliku CSV lub PDF. 

Szybsze wyszukiwanie faktur

 • W zależności od tego, czy wystawiasz klientowi jedną fakturę, czy dwie (np. w przypadku, gdy w jednym miesiącu są dwie opiekunki) możesz sprawdzić liczbę faktur do wystawienia. 
 • pierwsza opcja jest dostępna w module kontrakt – filtrowanie po dniach opieki
 • druga opcja jest dostępna w module Rozliczenia – filtrowanie po kategorii rozliczenia i wybranym miesiącu.
 • System sam podpowiada, jakie rozliczenia powinny się znaleźć na danej fakturze. 
 • Zestawienia miesięczne / kwartalne / roczne z dowolnymi partnerami możemy utworzyć w postaci pliku PDF lub arkusza kalkulacyjnego. 

Łatwe wyszukiwanie dokumentów

Agencje Opieki z Polski generują ogromną ilość dokumentów, co stanowi wyzwanie organizacyjne. Filtrowanie dokumentów po statusie, powiązanie z opiekunem / klientem / kontraktem, oraz data ostatniej edycji pozwala na ustawienie pomocnych filtrów. 

 • Dokument wysłany, nie podpisany, którego data wysłania minęła 5 dni temu.
 • Dokument utworzony, ale niewysłany.
 • W kontrakcie pola:
 • status umowy klienta  
 • status umowy opiekuna 

wskażą odpowiednim osobom, jakie dokumenty są do przygotowania.

Organizacja transportu opiekunów

 • W tabeli z przejazdami łatwo ustawić filtr daty, aby np. zobaczyć przejazdy zaplanowane na najbliższe 4 do 7 dni z oznaczeniem do wykonania.
 • W tabeli z rozliczeniami mamy całe zestawienie usług przewozowych z podziałem na przewoźników, miesiące kalendarzowe oraz płatników.
To top