NAJWAŻNIEJSZE FILTRY W HRILY

Integralną częścią Platformy Hrily jest system, który pomaga kontrolować przepływ informacji i organizację pracy Agencji Opieki poprzez odpowiedni układ filtrów. Dzięki niemu, każdy pracownik może skupić się wyłącznie na istotnych w danym momencie zadaniach np: znalezieniu potrzebnych dokumentów, faktur czy sprawdzeniu rozliczeń. W tym artykule prezentujemy przykładowe ustawienia, które wskazują poszczególnym osobom / działom, co jest do zrobienia. 

Liczba rekordów w poniższych kategoriach jest dostępna w Hrily bez dodatkowego klikania. Lista rekordów= jedno kliknięcie

Narzędzia i filtry do rekrutacji opiekunów

 1. Linki rejestracyjne, które umieszczone zostały w sieci, funkcjonują przez cały czas, a po rejestracji kandydata na opiekuna jego dane od razu są zapisane w panelu. 
 2. Liczba kandydatów na opiekunów, do których jeszcze nikt nie zadzwonił.
 3. Osoby, które zarejestrowały się w ostatnich 7 dniach (przykład) i nikt się z nimi nie kontaktował. 
 4. Data minionego kontaktu z kandydatami na opiekunów.
 5. Kontakt z kandydatami ustawiony na dzisiejszą datę. Liczba zrekrutowanych opiekunów w ostatnich 30 dniach / 90 dniach lub innym dowolnym przedziale czasowym. 
 6. W profilu opiekuna w zakładce “Dopasowani Klienci” znajduje się lista klientów, u których opiekun może pracować. Jest tam opcja edycji warunków dopasowań. 
 7. Aplikacja Hrily pokazuje, ilu mamy zrekrutowanych opiekunów, którzy nie zostali zaproponowani żadnej rodzinie. 

Koordynacja, czyli najlepsze dopasowanie opiekunów do klientów i nie tylko

 1. Platforma przypomina, któremu klientowi trzeba dodać kontrakt.
 2. W tabeli kontraktów z opiekunami mamy wskazane umowy bez wybranego opiekuna – w kilku przedziałach czasowych, które są prezentowane oddzielnie.
 3. W tabeli kontaktów z opiekunami mamy wskazane zaproponowane osoby, które mają datę dodania lub edycji przykładowo 2 dni temu lub wcześniej. Należy do nich zadzwonić.
 4. W profilu klienta widać dopasowanych opiekunów. Usprawnia to proces, w którym kryteria parowania można dowolnie modyfikować.

Przejrzyste rozliczenia w Agencji Opieki

 1. System sam wskaże  liczbę rozliczeń dowolnego rodzaju. Samo dodanie rozliczeń ogranicza się do wpisania stawek. 
 2. Następnie należy skorzystać z tabeli, która pokaże, w ilu kontraktach nie ma dodanych rozliczeń.
 3. Tabela z rozliczeniami wskaże, które rozliczenia nie zostały dodane do zestawień.
 4. Analogicznie tabela z doliczeniami i odliczeniami wskaże, które należności nie zostały dodane do faktur.
 5. Wszystkie rozliczenia związane z rodziną / opiekunem / partnerami w dowolnym przedziale czasu są dostępne jednym kliknięciem. Oczywiście jest możliwy eksport do pliku CSV lub PDF. 

Szybsze wyszukiwanie faktur

1. W zależności od tego, czy wystawiasz klientowi jedną fakturę, czy dwie (np. w przypadku, gdy w jednym miesiącu są dwie opiekunki) możesz sprawdzić liczbę faktur do wystawienia. 

 • pierwsza opcja jest dostępna w module kontrakt – filtrowanie po dniach opieki
 • druga opcja jest dostępna w module Rozliczenia – filtrowanie po kategorii rozliczenia i wybranym miesiącu.

2. System sam podpowiada, jakie rozliczenia powinny się znaleźć na danej fakturze. 

3. Zestawienia miesięczne / kwartalne / roczne z dowolnymi partnerami możemy utworzyć w postaci pliku PDF lub arkusza kalkulacyjnego. 

Łatwe wyszukiwanie dokumentów

Liczba dokumentów, jakie tworzą Agencje Opieki z Polski jest bardzo duża. Filtrowanie dokumentów po statusie, powiązanie z opiekunem / klientem / kontraktem, oraz data ostatniej edycji pozwala na ustawienie pomocnych filtrów. 

 1. Dokument wysłany, nie podpisany, którego data wysłania minęła 5 dni temu.
 2. Dokument utworzony, ale niewysłany.
 3. W kontrakcie pola:
 • status umowy klienta  
 • status umowy opiekuna 

wskażą odpowiednim osobom, jakie dokumenty są do przygotowania.

Organizacja transportu opiekunów

 1. W tabeli z przejazdami ustawiamy filtr z datą. Przykładowo takie, które zaczynają się od za 4 dni do 7 dni, posiadają status: do wykonania
 2. W tabeli z rozliczeniami mamy całe zestawienie usług przewozowych z podziałem na przewoźników, miesiące kalendarzowe oraz płatników.
To top