PROJEKT EUROPEJSKI

HRILY REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Cele projektu:

Projekt ma na celu stworzenie platformy HRILY pozwalającej na kompleksowe zarządzanie Agencjami Opieki, która będzie dostosowana do potrzeb zarówno dużych, jak i małych oraz mikro podmiotów w tym sektorze. HRILY funkcjonować będzie w formie webowego systemu generowania dopasowań oraz układania harmonogramów wyjazdów do klientów Agencji Opieki, a także wprowadzać będzie szereg unikalnych funkcji, specyficznych dla procesów zatrudniania, transportu i rozliczania opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej lub chorej.

Planowane efekty:

Rozwój działalności biznesowej spółki HEADLOGIC poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej, cyfrowej usługi, oferowanej pod nazwą HRILY oraz generowanie przychodów z jej sprzedaży (krajowej i zagranicznej). Przewidziane w ramach projektu zadania mają na celu zaprojektowanie, implementację i walidację kolejnych modułów systemu, a także uruchomienie skutecznych i efektywnych kanałów sprzedaży oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych, co pozwoli na pozyskanie pierwszych użytkowników, w dalszej perspektywie czasowej istotnie przyczyniając się do wzrostu rozpoznawalności i uzyskania zadowalającej renomy marki HRILY na docelowych do podejmowanej działalności rynkach.

Wartość projektu:

1 265 532.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

995 690.00 PLN

To top