Czas wolny opiekuna osób starszych

Ile wolnego czasu ma opiekun seniora?

Opieka nad osobą starszą niejednokrotnie związana jest z koniecznością zamieszkania opiekuna z podopiecznym. Jest to tak zwana całodobowa opieka domowa. Ten model wsparcia umożliwia zapewnienie stałego wsparcia dla seniora, o każdej porze dnia i nocy. Zastanawiające jest więc, czy opiekun decydujący się na pracę w schemacie: opieka z zamieszkaniem ma czas dla siebie? Jeśli tak, to w jakim wymiarze czasu? Kiedy może pozwolić sobie na odpoczynek? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i zależy od wielu czynników. To, ile godzin pracuje opiekun seniora, w dużej mierze związane jest z indywidualnymi potrzebami podopiecznego. Niektórzy wymagają sporadycznej pomocy, podczas gdy inni są zależni od wsparcia przez cały dzień.

Dobrym punktem odniesienia jest sposób, w jaki Niemiecka branża opiekuńcza radzi sobie z tematem czasu wolnego opiekunów osób starszych. Model opieki nad seniorami w Niemczech jest dobrze rozwinięty, więc zostały już udoskonalone strategie opracowywania różnorakich problemów związanych z branżą opiekuńczą. Prywatna opiekunka w Niemczech pracuje średnio 7 godzin dziennie. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy senior nie ma bardzo skomplikowanych potrzeb. W rzeczywistości każdy przypadek jest inny, a opiekun musi dostosować swoją pracę do konkretnej osoby i jej potrzeb. Zdarza się, że w ciągu doby jest tak dużo pracy, że jedna osoba nie jest w stanie się z nią uporać. W takich przypadkach konieczne wydaje się zatrudnienie dwóch opiekunek, które pracują równocześnie, dzieląc się tym samym obowiązkami.

Zakres obowiązków opiekuna osoby starszej 

Dzień opiekuna osób starszych w Niemczech jest wypełniony różnorodnymi zadaniami. Warto wiedzieć, że od ich ilości zależy również cena opieki nad seniorem. Im jest ich więcej, tym koszt opiekunki do osoby starszej staje się wyższy. Dlatego też u progu współpracy warto jasno określić, jakie zadania będą należały do opiekuna seniora. Ponadto słusznym rozwiązaniem jest zapisanie ich w umowie, którą obydwie ze stron muszą zaakceptować. Takie postępowanie pozwoli na egzekwowanie ewentualnych roszczeń, w przypadku gdy którakolwiek ze stron nie wywiąże się z warunków umowy.

Zakres obowiązków opiekuna:

 • Budzenie seniora o wyznaczonej porze, zapewniając mu komfortowy początek dnia.
 • Wsparcie przy codziennej toalecie i ubieraniu, dając podopiecznemu poczucie niezależności.
 • Pomoc w przemieszczaniu się, umożliwiając seniorowi swobodne funkcjonowanie w przestrzeni domowej.
 • Przygotowywanie posiłków i dbanie o odpowiednią dietę
 • Asysta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak zakupy czy załatwianie bieżących spraw.
 • Zapewnienie towarzystwa, oraz zdolność do współodczuwania emocji starszej osoby, udzielanie jej wsparcia.
 • Zaplanowanie aktywności, które pozwolą na wzbogacenie dnia podopiecznego oraz jego aktywizację.
 • Podawanie lekarstw o odpowiednich porach.
 • Troska o zdrowie poprzez obserwację zachowania i samopoczucia seniora, oraz wychwytywanie zachodzących w nich zmian.
 • Dbanie o bezpieczeństwo seniora poprzez monitorowanie jego samego, oraz otoczenia pod kątem możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń
 • Przygotowanie do wieczornej toalety i mycia, by zakończyć dzień w spokojnej atmosferze.
 • Wspieranie seniora w przygotowaniu do snu, gwarantując mu tym samym komfortowy wypoczynek.

Obowiązki opiekunki seniora nie zawsze kończą się jednak na tych, bezpośrednio związanych ze sprawowaniem opieki nad seniorem. W skład nich mogą wchodzić również inne, np. dodatkowe prace w ogrodzie, przemieszczanie się samochodem w celu załatwienia bieżących spraw, dbanie o opłaty itp. Jak już wspomniano, za powyższe usługi opiekunowi należy się dodatkowa zapłata. Tego rozliczenia powinno się dokonać, uwzględniając cennik usług opiekuna, z którym należy się zapoznać na początku współpracy.

Ponadto, w ciągu tygodnia, mogą pojawić się także obowiązki nadprogramowe. Mogą to być spotkania ze znajomymi seniora, wizyty lekarskie, rehabilitacje, czy też wydarzenia kulturalne, w których senior ma życzenie uczestniczyć. Większość z nich jesteśmy w stanie przewidzieć znacznie wcześniej. Pozwala to na zaplanowanie organizacji uczestnictwa w tych wydarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Niemniej jednak w gestii seniora, lub też jego rodziny leży poinformowanie opiekuna o tym fakcie odpowiednio wcześniej, by miał on szansę rozplanować swój wolny czas.

Jasno wynika z tego, że obowiązki opiekunki osoby starszej są zróżnicowane i czasochłonne. Kluczem do sukcesu jest znalezienie równowagi między pracą a wolnym czasem. Jest on niezbędny, by opiekun miał szansę zadbać o siebie, swoje potrzeby i naładować baterie. W końcu, aby dobrze opiekować się innymi, nie można zapominać o własnym samopoczuciu i zdrowiu.

Większość opiekunek kończy swoje główne obowiązki około godziny 20-21, natomiast późniejsze godziny są zarezerwowane głównie na ewentualne sytuacje awaryjne. Jeśli jednak wszystko przebiega spokojnie, opiekunka do starszej osoby ma czas dla siebie. Może ona wtedy zagłębić się w świat swoich zainteresowań — mogą nimi być: czytanie książki, słuchanie ulubionej muzyki, oglądanie filmów, czy inne pasje.

Wymiar czasu pracy a przepisy w Niemczech 

Prawo niemieckie reguluje, że opiekun osoby starszej może pracować do 38,5h tygodniowo i maksymalnie 6 dni w tygodniu. Z tego wynika, że opiekun powinien mieć przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, odpowiednie wynagrodzenie za ten czas pracy jest koniecznością.

Nie jest łatwo określić jaka jest liczba godzin pracy opiekunki w ciągu tygodnia, gdyż każdy przypadek jest inny. Wspólne spędzanie czasu podczas spacerów, rozwiązywania krzyżówek, czy oglądania filmów to momenty, które trudno jednoznacznie sklasyfikować jako praca. Jednocześnie nie sposób klasyfikować je jako czas wolny opiekuna, gdyż w ich trakcie wciąż sprawuje pieczę nad samopoczuciem seniora. Mimo pełnego zaangażowania, opiekun ma jednak prawo do spokojnej nocy oraz chwil dla siebie w ciągu dnia. Kluczem jest znalezienie złotego środka pomiędzy troską o seniora a dbaniem o własne potrzeby. 

Bycie „do dyspozycji” nie jest tożsame z pracą przez całą dobę

Zazwyczaj opiekunki mają kilka godzin w ciągu dnia kiedy nie pracują. W przypadku całodobowej opieki domowej, gdzie opiekunka do starszej osoby mieszka z podopiecznym, pozostaje ona czujna przez całą dobę. Godziny wolne od pracy rozpoczynają się zazwyczaj około 20/21, choć należy pamiętać, że jest to zależne od podopiecznego. Po tych godzinach, opiekunowie nie wykonują już żadnych prac. Pozostają jedynie do dyspozycji w razie nagłych wypadków – kiedy zdarzy się coś nieprzewidzianego i będą musiały udzielić osobie starszej pomocy. Jeśli jednak nic takiego się nie dzieje, mają czas dla siebie. 

Indywidualne ustalenia z rodziną i firmą opiekuńczą

Praca opiekunki osoby starszej wyróżnia się na tle innych zawodów. To nie jest standardowy etat polegający na pracy od 9 do 17. Kluczowym elementem jest dostosowanie się do indywidualnych potrzeb podopiecznego oraz warunków współpracy z rodziną i firmą koordynującą opiekę.

Kluczowe jest zrozumienie potrzeb zarówno osoby starszej jak i opiekuna. Z jednej strony zadbanie o seniora wydaje się być najważniejsze. Z drugiej jednak strony opiekun osoby starszej ma swoje prawa, które należy respektować. Bez wątpienia bowiem wypoczęty opiekun osoby starszej to najlepsza sytuacja dla osoby, której pomocy udziela. Z tego względu bardzo istotne jest wzajemne zrozumienie swoich oczekiwań i potrzeb. Kiedy rodzina seniora i opiekun osiągną porozumienie w tym obszarze możliwe stanie się istnienie owocnej i efektywnej współpracy.

Mimo że opieka dla seniora – czy to w Niemczech, Anglii, czy gdziekolwiek indziej – jest zadaniem wymagającym i angażującym, warto pamiętać, że to profesja jak każda inna. Opiekunka do starszej osoby, tak samo jak pracownik każdej innej branży, zasługuje na odpoczynek, dlatego należy dbać o zapewnienie go osobie pracującej na tym stanowisku.

Pomimo wielu trudności związanych z pracą opiekuna, oraz poświęceniem, jakiego wymaga ten zawód, warto pamiętać, iż jednocześnie jest on atrakcyjny finansowo. Kuszące zarobki dotyczą szczególnie tych, którzy decydują się pracować za granicą, jak np. w Niemczech. Opieka w domu seniora z zamieszkaniem również ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. Warunki zatrudnienia zależą od wielu czynników, w tym od umowy, ale też od relacji z podopiecznym i jego rodziną. Każdego zainteresowanego pracą opiekunki do starszej osoby zachęcamy do zapoznania się z ofertą agencji opiekunek.

To top