Spotkanie przed wdrożeniem programu w Agencji Opieki  

W dniu 15 marca odbyło się ósme spotkanie z zespołem Agencji Opieki z Poznania, które miało na celu wyjaśnienie kolejnych zagadnień. Celem nadrzędnym jest wdrożenie systemu CRM w Agencji Opieki. 

Pierwszą prezentację wykonaliśmy około 6 miesięcy temu. Proces ten zajmuje dużo czasu z uwagi na fakt, że zespół ten posiada bardzo rozbudowane narzędzie ERP, które ma wiele zalet. Narzędzie to zostało wykonane w roku 2005. Było na przestrzeni lat wielokrotnie modyfikowane, ale nie ma możliwości na wprowadzanie kolejnych usprawnień, które są potrzebne do sprawnej obsługi usług opiekuńczych. 

Lista poruszonych zagadnień 

Na spotkaniu omówiliśmy kilka nowych potrzeb pracowników Agencji Opieki. 

W modułach można dodawać komentarze, natomiast pracownikom brakuje tabeli zbiorczej z wszystkimi dodanymi komentarzami. Dodatkowo komentarz powinien mieć dodany rodzaj. Jest to istotne z punktu widzenia śledzenia liczby wykonanych operacji w kontrakcie z opiekunem, klientem. Dodatkowo można analizować liczbę operacji pracowników rekrutacji. 

Filtrowania po kodach pocztowych jest w kilku miejscach. 

Opiekun może wskazać preferencje co do lokalizacji. Jedną z opcji jest wpisanie kodu pocztowego. 

Klient ma adres opieki, gdzie również wpisywany jest kod pocztowy. 

Aktualne filtrowanie w Hrily nie uwzględnia opcji filtrowania na zasadach Zaczyna się od.  

Obie sugestie są bardzo dobre i zostały przekazane do realizacji naszym programistom.

Rozliczenie usług opiekuńczych godzinowo 

Sprawdziliśmy na spotkaniu, jak można obsłużyć usługi opiekuńcze godzinowo. Zespół Agencji Opieki z Poznania, od samego początku był informowany, że to nie jest celem Hrily, natomiast celem było,  zarysowanie potrzeb, oraz analiza możliwości wdrożenia wybranych obszarów. Harmonogram spotkań opiekuna można wykonać w zadaniach, w kalendarzu. Dodatkowo procesem możemy obsłużyć śledzenie ustaleń związanych z wizytą. Rozliczenia godzinowo, można obsłużyć w Hrily, ale jest to mało wygodne narzędzie. Zespół z Poznania ustalił, że samo obliczanie należności za opiekę godzinową, będzie realizowane w arkuszach kalkulacyjnych. Kwota kto zapłaci, może być dodana jako usługa, gdzie wpisuje się wybraną kwotę. Plik z wyliczeniami, można dodać do profilu kontraktu lub klienta. Następnie w Hrily można wystawić zestawienie (rachunek) dla klienta w analogiczny sposób jak w przypadku usług opiekuńczych z zamieszkaniem. 

Reasumując, program ERP Hrily tworzymy dla ludzi z Agencji Opieki w celu ułatwienia i zoptymalizowania  ich pracy. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu z wdrażaniem całego systemu, oraz w każdym momencie odpowiedzieć na trapiące pytania. Wierzymy w ścisłą współpracę opartą na gotowości do pomocy i zaufaniu.

To top