Profile partnerskich Agencji Opieki 24h

Branża opiekuńcza w Europie opiera się na współpracy pomiędzy partnerskimi Agencjami Opieki. Większość firm współpracuje z pośrednikami, partnerami i firmami rekrutacyjnymi opiekunów. Modele współpracy pomiędzy Agencjami są skomplikowane, a często zdarza się, że jedna Agencja Opieki realizuje kilka modeli współpracy, oraz pozyskuje klientów i opiekunów bezpośrednio. 

Program ERP dla Agencji Opieki obsługuje wszystkie modele współpracy. Poniżej opisaliśmy 4 podstawowe modele współpracy. Jedna Agencja może stosować wszystkie modele współpracy w tym samym czasie. 

Profil partnerskiej Agencji Opieki 

Modele współpracy pomiędzy Agencjami Opieki 

Powierzanie klientów do świadczenia usług opiekuńczych

Popularnym modelem pracy wśród Agencji Opieki z Niemiec jest pozyskanie klienta i przekazanie jego profilu do jednego lub kilku Partnerów. Przeważnie są to firmy z Polski, Słowacji, Litwy, Rumunii czy Bułgarii. W takim przypadku w profilu partnerskiej Agencji Opieki należy aktywować opcję Powierzanie klientów. W profilach klientów można wskazać wiele Agencji Partnerskich, gdzie profil został przekazany. 

Powierzanie opiekunów 

Część Agencji Opieki ogranicza swoją działalność do rekrutacji opiekunów osób starszych. Firmy te, po zrekrutowaniu kandydata na opiekuna przekazują jego profil do partnerskich Agencji Opieki. Model taki jest powszechny w krajach takich jak Ukraina, Mołdawia, Polska. W takim przypadku w profilu partnerskiej Agencji Opieki należy aktywować opcję Powierzanie opiekunów. W profilu opiekuna będzie można wskazać jedną lub wiele firm, do których profil pracownika został przekazany. 

Otrzymanie profilu klienta do opieki

Jeśli Państwa firma otrzymuje od partnerów profile klientów, to w oprogramowaniu Hrily należy aktywować opcję Pozyskiwanie klientów. W profilu rodziny będzie można wybrać w polu Pozyskany od Partnera nazwę danego Partnera. Informacja taka zostanie w systemie. To jest powszechny model w przypadku Agencji Opieki z Polski, Litwy, Słowacji, Rumunii czy Chorwacji.

Otrzymanie profilu opiekunów osób starszych

W przypadku, jeśli Państwa Agencja otrzymuje profile opiekunów od Partnerskiej firmy, należy w profilu Agencji aktywować opcję Pozyskiwanie opiekunów. W profilach opiekunów i kandydatów na opiekunów osób starszych będzie można, wybrać daną Agencję Partnerską w polu Pozyskany od Partnera. To popularny model działania Agencji Opieki z Polski, Słowacji i innych krajów. 

Oddziały

Aby dodać oddział Agencji, wchodzimy w moduł Partnerzy. Wybieramy interesujący nas profil. Po prawej stronie w zakładce Oddziały klikamy na plusik powyżej, następnie uzupełniamy potrzebne informacje takie jak; adres, telefon, kod pocztowy czy miasto.

Kontakty

Aby uzupełnić informacje potrzebne do kontaktowania się z potencjalną Partnerską Agencją Opieki, wchodzimy również w moduł Partnerzy, wybieramy interesujący nas profil, następnie klikamy w zakładkę Dodaj Kontakty

Informacje potrzebne do zapisania są to m.in.;

  • telefon
  • adres
  • stanowisko
  • email

Aplikacja CRM Hrily zapewnia ochronę danych z najwyższymi standardami.

Konta bankowe

Poniżej zakładki z kontaktami, mamy możliwość uzupełnienia danych na temat kont bankowych. Aby wypełnić informację, wystarczy kliknąć zakładkę dodaj. Znajduje się po prawej stronie na wysokości zakładki konta bankowe. Warto nadmienić, iż spośród możliwości jest dostępna opcja wyboru waluty w Euro.

Pliki 

Na samej dole strony w profilu potencjalnego Partnera, znajduje się zakładka z Plikami. Mogą tu państwo wrzucić przykładowo skany umów,  wszystko, co jest potrzebne w procesie wdrażania nowego potencjalnego Partnera. Jest to niezwykłe ułatwienie pracy, gdyż wszystkie pliki, które Państwo wgracie, znajdują się w jednym miejscu

Dodatkowe tabele 

Dokumenty

Dokumenty tworzone z danymi danej partnerskiej Agencji Opieki są dostępne w zakładce Dokumenty. Jednym kliknięciem możemy przejść do profilu dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie informacje związane ze współpracą pomiędzy współpracującymi Agencjami Opieki.

Zadania

W tej zakładce mamy możliwość, zapisania dowolnego zadania, które potrzebujemy zrealizować przy danym, potencjalnym partnerze  W profilu partnera klikamy na trzecią zakładkę o nazwie Zadania, wówczas po prawej stronie w górnym rogu pojawi się szara tabelka, na którą wystarczy kliknąć, aby zacząć zapisywać pierwszy priorytet.

Rozliczenia

W tej zakładce wyświetlamy zbiorczo opcje wszystkich rozliczeń z wszystkimi danymi. Oprogramowanie CRM Hrily, że Partnerska Agencja Opieki może być płatnikiem, lub odbiorcą płatności.

Powierzeni Opiekunowie i Powierzeni Klienci

W platformie jest tabela, gdzie są zaprezentowani klienci i opiekunowie, którzy zostali przekazani danej Agencji Opieki. Jest to niezwykłe ułatwienie pracy, podczas gdy przykładowo Agencja Opieki z Polski ściśle współpracuje z Agencją Partnerską z zagranicy. Z łatwością można sprawdzić, jaka jest intensywność współpracy z partnerskimi Agencjami Opieki 24h. 

Wysyłanie wiadomości E-mail

Zakładka o nazwie Wiadomości w profilu partnera służy to wysyłania maili. W tej samej tabeli jest lista wysłanych wcześniej wiadomości. Wiadomości powstają z szablonów, gdzie wszystkie dane są automatycznie uzupełniane danymi z aplikacji Hrily. 

Komentarze

W profilu partnerskiej Agencji Opieki przez cały czas prezentowane jest pole do wpisania szybkiego komentarza. Są to informacje wprowadzane ręcznie z ustaleniami. Oprogramowanie ERP dla Agencji Opieki zapisuje historię dodawania komentarzy.

Zmiany w branży opiekuńczej

W obliczu dynamicznych zmian rynkowych branża opiekuńcza stoi przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Rozwój technologii i popularność pracy zdalnej skłaniają wiele firm z branży opiekuńczej do poszukiwania nowych ścieżek rozwoju, często pomijając w procesie biznesowym firmy partnerskie. Taki kierunek wymaga bezpośredniego pozyskiwania opiekunów osób starszych oraz rodzin, np. niemieckich, bez pośredników. W tym kontekście rozwój branży informatycznej staje się nie tylko wsparciem, ale wręcz fundamentem nowoczesnych rozwiązań, usprawniając wszystkie procesy zachodzące w agencji opieki.

Nowoczesne firmy opiekuńcze charakteryzują się efektywnie zoptymalizowanymi procesami. Posiadają one jednolity system zarządzania, który jest zintegrowany z portalem oferującym oferty pracy dla opiekunów osób starszych. Dodatkowo te firmy prezentują swoje usługi całodobowej opieki dla seniorów online, oferując je w wielu językach i korzystając z pełnej automatyzacji. Jest to rozwiązanie idealne do realizacji całego procesu w ramach jednej firmy.

Jednakże, oprogramowanie takie jak Hrily oferuje również opcje współpracy między agencjami opieki, na przykład z Niemiec i Polski. W takim modelu jedna firma może automatycznie przesyłać drugiej firmie profile opiekunów lub klientów. Pozwala to na wspólne realizowanie kontraktów i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem. To pokazuje, jak technologia może przyczynić się do lepszego połączenia i współpracy międzynarodowej w branży opieki nad seniorami, otwierając drzwi do nowych możliwości i ulepszając standardy opieki.

To top