Niemiecki dla opiekunek – członkowie rodziny

Członkowie rodziny

Jestem Ewa, Wasza nauczycielka niemieckiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy poranek przyniósł Wam energię potrzebną do nauki. Dziś rano, patrząc przez okno na świergoczące ptaki i poczuwszy ciepłe promienie słońca na twarzy, przypomniałam sobie, jak ważne jest cieszenie się chwilą. Tak jak te małe radości dnia codziennego, tak ważna jest każda lekcja, która przybliża nas do naszych celów.

W naszej dziewiątej lekcji na platformie Hrily skupimy się na Niemieckim dla opiekunek – członkowie rodziny. To kluczowy aspekt pracy w opiece dla seniora, gdzie zrozumienie i komunikacja z podopiecznymi i ich rodzinami odgrywa centralną rolę.

Chcesz rozpocząć kurs niemieckiego dla opiekunów osób starszych od początku? Niemiecki dla opiekunek lekcja 1

Kluczowe słownictwo niemieckie dla opiekunów

Poznamy 10 słów, które pomogą Wam w codziennej komunikacji.

Oto one:

 • Rodzina – die Familie
 • Matka – die Mutter
 • Ojciec – der Vater
 • Brat – der Bruder
 • Siostra – die Schwester
 • Dziadek – der Großvater
 • Babcia –die Großmutter
 • Wnuk – der Enkel
 • Wnuczka – die Enkelin
 • Krewny – der Verwandter

Zachęcam Was do aktywnego udziału w lekcji i wykorzystywania nowo poznanych słów w praktycznych ćwiczeniach. Pamiętajcie, że każde słowo jest ważne w budowaniu Waszego językowego zaawansowania. Nie zapomnijcie, że jesteśmy już na 9 lekcji z ponad 300, co oznacza, że stopniowo zbliżacie się do poziomu zaawansowanego. Korzystając z metod nauczania opartych na komunikacji, które stosuje Ewa, na pewno osiągniecie swój cel.

Przykładowe dialogi – codzienne frazy i wyrażenia

Dialog 1: Wspomnienia o rodzinie

Ewa: Erzählen Sie mir von Ihrer Familie, Herr Martin. (Opowiedz mi o swojej rodzinie, Panie Martinie.)

Martin: Ich habe zwei Kinder und vier Enkelkinder. Sie besuchen mich oft. (Mam dwoje dzieci i czworo wnucząt. Często mnie odwiedzają.)

Dialog 2: Wspólne zainteresowania

Ewa: Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? (Co lubi Pan robić w wolnym czasie?)

Martin: Ich liebe Gartenarbeit und klassische Musik hoeren. (Uwielbiam pracę w ogrodzie i słuchanie muzyki klasycznej.)

Dialog 3: Codzienna rutyna

Ewa: Wie sieht Ihr typischer Tag aus, Herr Martin? (Jak wygląda Pana typowy dzień, Panie Martinie?)

Martin: Ich stehe früh auf, lese die Zeitung und verbringe Zeit im Garten. (Wstaję wcześnie, czytam gazetę i spędzam czas w ogrodzie.)

Interaktywne ćwiczenia: Wzmacnianie umiejętności językowych

Zadanie 1: Kreowanie Dialogów

Cel: Ćwiczenie używania nowego słownictwa w praktycznych sytuacjach.

Opis: Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoim podopiecznym o jego rodzinie. Używając słów nauczonych na tej lekcji, stwórz krótki dialog, w którym pytacie się nawzajem o członków rodziny. Zadaj pytania typu Czy masz braci czy siostry? czy Opowiedz mi coś o swoich wnukach.

Przykład:

 • Opiekun: Haben Sie Geschwister? (Czy ma Pan/Pani rodzeństwo?)
 • Podopieczny: Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. (Tak, mam brata i siostrę.)

Zadanie 2: Opis Rodziny

Cel: Rozwijanie umiejętności opisywania osób.

Opis: Napisz krótki tekst, w którym opisujesz swoją rodzinę lub fikcyjną rodzinę, używając słownictwa z tej lekcji. Skup się na takich szczegółach jak relacje rodzinne, imiona, wiek, zawody, czy charakterystyczne cechy.

Przykład: Meine Familie ist nicht sehr groß. Meine Mutter heißt Anna und ist 60 Jahre alt. Sie ist Lehrerin von Beruf. Mein Vater, Thomas, ist 65 Jahre alt und bereits im Ruhestand. Er war Ingenieur. Ich habe auch einen älteren Bruder, der Markus heißt und 40 Jahre alt ist. Er arbeitet als Arzt.

Odkryj z nami: Fascynujące aspekty języka niemieckiego

Drodzy kursanci, przy każdej okazji staram się dzielić z Wami nie tylko wiedzę, ale i ciekawostki, które mogą Was zaciekawić i zainspirować do dalszej nauki niemieckiego. Dziś chcę podzielić się z Wami czymś, co niedawno odkryłam, a co bezpośrednio wiąże się z tematem naszej dzisiejszej lekcji – „Niemiecki dla opiekunek – członkowie rodziny”.

Ostatnio, podczas czytania książki na temat niemieckiej kultury, natknęłam się na interesujący fakt dotyczący nazw członków rodziny w języku niemieckim. Wiele z tych nazw ma korzenie w bardzo starych słowach germańskich, które ewoluowały na przestrzeni wieków. Na przykład, słowo Mutter (matka) pochodzi od starogermańskiego słowa modar, a Vater (ojciec) od fadar. Co ciekawe, te starożytne słowa są podobne do odpowiedników w innych językach indoeuropejskich, co pokazuje, jak dawne więzy kulturowe i językowe łączą różne narody.

Ta wiedza nie tylko pokazuje piękno i historię języka niemieckiego, ale także przypomina nam, jak ważne w życiu każdego człowieka, bez względu na kulturę, są relacje rodzinne. Jako opiekunowie osób starszych często stajemy się częścią ich rodzinnych opowieści i wspomnień. Znajomość języka niemieckiego pozwala nam lepiej zrozumieć i docenić te historie.

Ta ciekawostka przypomina, że nauka niemieckiego to więcej niż słówka i gramatyka – to odkrywanie bogatej kultury i historii obecnej w każdym słowie.

Podsumowanie Lekcji 9: Niemiecki dla opiekunek – członkowie rodziny

Mamy nadzieję, że dzisiejsza lekcja, poświęcona członkom rodziny w języku niemieckim, była dla Was zarówno pouczająca, jak i inspirująca. Przez dzisiejszą sesję poznaliście kluczowe słowa i zwroty, które ułatwią Wam komunikację z niemieckojęzycznymi seniorami oraz ich rodzinami, pomagając zbudować silniejszą więź z podopiecznymi.

Pamiętajcie, że każde nowo nauczone słowo to krok bliżej do płynności w języku niemieckim i lepszego zrozumienia kultury, z którą pracujecie. Używając dialogów, praktycznych ćwiczeń oraz zgłębiając ciekawostki językowe, nie tylko poszerzacie swoją wiedzę o niemieckim, ale również rozwijacie empatię i zrozumienie niezbędne w pracy opiekuna.

Zapraszamy Was serdecznie na naszą kolejną lekcję, która odbędzie się na platformie Hrily. W następnym spotkaniu, które nosi tytuł Zdrowie, skupimy się na słownictwie i zwrotach związanych ze zdrowiem i opieką zdrowotną. To kluczowe zagadnienia dla każdego, kto pracuje w opiece nad seniorami. Poznacie ważne słowa i frazy, które pomogą Wam w codziennej komunikacji związanej z całodobową opieką nad seniorami. W waszej pracy będzie więcej zrozumienia potrzeb Waszych podopiecznych oraz w nawiązywaniu jeszcze lepszej relacji z nimi.

Do zobaczenia na kolejnej lekcji i pamiętajcie – każda lekcja to kolejny krok do osiągnięcia Waszego celu!

Ewa, Wasza nauczycielka niemieckiego

To top