Jak obsłużyć dwójkę opiekunów u jednej rodziny

W świecie profesjonalnej opieki nad seniorami, często zdarza się, że jedna rodzina potrzebuje dwójki opiekunów osób starszych przez cały czas. To wyjątkowe wyzwanie zarówno dla rodzin, jak i dla agencji opieki. Jak więc efektywnie zarządzać taką sytuacją, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę, jednocześnie skutecznie koordynując działania dwóch opiekunów?

Pracownicy agencji opieki stają przed podwójną pracą związaną z poszukiwaniem odpowiednich opiekunów, organizacją ich przejazdów, rozliczeniami finansowymi, tworzeniem niezbędnych dokumentów, a co najważniejsze – zapewnieniem, aby obaj opiekunowie spełniali wymagania rodziny. W tym złożonym procesie kluczowe staje się zastosowanie odpowiednich narzędzi i technologii. Zobaczcie, jak nowoczesne oprogramowanie dla agencji opieki może uprościć i usprawnić ten proces, pozwalając na skupienie się na najważniejszym – zapewnieniu najlepszej opieki dla seniorów.

Kiedy pracuje dwóch opiekunów w tym samym czasie?

W sytuacji, gdy dwóch opiekunów pracuje u jednej rodziny, różne scenariusze mogą mieć miejsce, takie jak:

 • Opiekuna A przekazuje przez kilka dni obowiązki kolejnemu opiekunowi co zajmuje kilka dni
 • W niektórych przypadkach, Agencja Opieki decyduje się na zatrudnienie opiekunów pracujących w parach
 • Klient ma dwie opiekunki, które dzielą się pracą (ustalony podział odbywa się wcześniej w porozumieniu z klientem)

Platforma Hrily wzięła pod uwagę takie scenariusze

Skontaktuj się z naszym zespołem i zobacz jak wygodna jest praca w platformie Hrily.

Dodawanie dwóch kontraktów

Panel wymaga utworzenia dwóch rodzajów kontraktów: pierwszego pomiędzy klientem a jego opiekunem, a drugiego między tym samym klientem a innym opiekunem.

W każdym momencie klient może posiadać od jednego do kilku kontraktów, co przy prawidłowym zarządzaniu danymi zapewnia liczne korzyści:

 • w platformie pozostaje kompletna historia
 • dokumenty można wygenerować każdemu opiekunowi
 • rozliczenia są kompletne i jednoznacznie wskazują kto, komu, za jaki okres ma zapłacić
 • historia wyjazdów jest widoczna w profilach opiekunów i klienta
 • organizacja transportu jest dogodna, każdy opiekun ma organizowany przejazd i powrót oddzielnie
 • klient otrzymuje miesięczne faktury, której liczba zależy od indywidualnych ustaleń
 • profile opiekunów w PDF są tworzone oddzielnie
 • wszelkie doliczenia, odliczenia, koszty przejazdów, zaliczki są dodawane do odpowiedniego kontraktu, rodzaju rozliczenia, w odpowiednim miesiącu

Dashboard – usprawnienia dla agencji opieki

W branży opieki nad seniorami kluczowe są efektywność i szybkość reakcji. Nowoczesne technologie, takie jak konfigurowalny dashboard, znacząco modernizują zarządzanie w agencjach opieki. Dashboard, jako intuicyjny panel kontrolny, umożliwia pełną wizualizację operacji firmy bez potrzeby ciągłego klikania. Niezależnie od tego, czy u jednej rodziny pracuje jeden opiekun, dwóch, czy jest przerwa w opiece całodobowej dla seniorów, pracownicy agencji mają stały wgląd w bieżące kontrakty.

Prostota zarządzania kontraktami o zróżnicowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia osiąga nowy poziom dzięki dashboardowi, który umożliwia monitorowanie zarówno aktywnych, jak i poszukiwanych opiekunów. Dodatkowo, pracownicy agencji opieki mogą łatwo monitorować przejazdy do klientów oraz powrotne, planowane w różnych przedziałach czasowych.

Równie istotne jest zarządzanie dokumentacją. System pozwala na monitorowanie dokumentów wymaganych od opiekunów oraz rodzin korzystających z usług. To obejmuje dokumenty, które wymagają podpisu, te, które powinny już być odesłane, a także te, które są w trakcie procesu. Dodatkowo, dashboard oferuje jasne zestawienie rozliczeń z opiekunami, wspomagając płynność finansową i operacyjną agencji. W ten sposób agencje opieki nad seniorami mogą skupić się na tym, co najważniejsze – zapewnieniu wysokiej jakości opieki, mając pewność, że wszystkie aspekty organizacyjne są pod kontrolą.

To top