Zameldowanie i wymeldowanie opiekuna osoby starszej – case study 

Podczas wdrożenia, jedna z austriackich Agencji Opieki napotkała problem z wymeldowywaniem opiekunów osób starszych. Na zakończenie kontraktu z klientem konieczne jest wykonanie wielu operacji, co sprawia trudność zespołom w szybkim zidentyfikowaniu pozostałych do realizacji zadań.

Platforma dla Agencji Opieki z Austrii

Zaprojektowana z myślą o potrzebach austriackich Agencji Opieki, platforma Hrily spełnia ich specyficzne wymagania. Zarezerwuj prezentację, aby poznać korzyści, jakie oferuje.

Odpowiednie informacje w kontrakcie 

Data rozpoczęcia opieki

W przypadku zameldowania opiekuna u klienta jest to bardzo ważna data. Można ją dowolnie ustawić. Hrily będzie podpowiadać, gdzie operacja ta powinna zostać wykonana. Informacja pokazuje się w panelu bez dodatkowego klikania. 

Data zakończenia opieki 

Analogicznie proces wygląda w przypadku wymeldowania. Przedziały czasu oczywiście można ustawić w inny sposób. 

Status kontaktu

Jest to lista do zarządzania, więc możecie Państwo przygotować swoją listę. Jednym z początkowych statusów w kontrakcie może być Zameldowanie opiekuna, a jednym z ostatnich Wymeldowanie opiekuna

Daty w ofertach pracy dla opiekunów

W branży opieki nad osobami starszymi, gdzie opiekun mieszka razem z podopiecznym, daty publikacji ofert pracy dla opiekunów mają kluczowe znaczenie. Powyższe daty są starannie wykorzystywane do publikowania ofert pracy, co jest istotne zarówno dla agencji opieki, opiekunów, jak i rodzin poszukujących opieki. Przy tworzeniu i rozbudowie kompleksowej platformy dla wszystkich zainteresowanych stron, od samego początku wdrażana jest zasada DRY (Don’t Repeat Yourself), co jest przejawem naszego zaangażowania w efektywność i wygodę użytkowania.

Co to jest zasada DRY

Zasada DRY (Don’t Repeat Yourself), czyli „Nie Powtarzaj Się”, to pojęcie z informatyki, które ma duże znaczenie dla użytkowników oprogramowania, choć mogą oni nie być świadomi jej bezpośredniego wpływu. Dla użytkownika, zasada DRY oznacza, że system, z którego korzysta, jest zaprojektowany w sposób, który eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji lub wykonania tych samych czynności.

Przykładowo, gdy użytkownik rejestruje się w aplikacji i wprowadza swoje dane, zasada DRY sprawia, że te dane są przechowywane w jednym miejscu i mogą być wykorzystywane w różnych częściach aplikacji bez potrzeby ponownego ich wprowadzania. To zwiększa wygodę i efektywność użytkowania systemu, ograniczając czasochłonne i frustrujące powtarzanie tych samych zadań.

Dzięki zastosowaniu zasady DRY, nasi użytkownicy mogą cieszyć się płynnym i intuicyjnym doświadczeniem podczas wyszukiwania i aplikowania na oferty pracy. To kolejny krok w kierunku zapewnienia wydajnej i skutecznej platformy dla całego ekosystemu opieki nad osobami starszymi.

Dodatkowe filtry

Filtrowanie po opiekunie z opcjami Opiekun Puste / Opiekun Nie puste pozwala odróżnić kontrakty, gdzie opiekun został już wybrany. Filtrowanie po konkretnym opiekunie w tym miejscu nie jest potrzebne. 

Ten filtr w połączeniu z datą rozpoczęcia opieki, datą zakończenia opieki, oraz statusem dają pełne możliwości kontroli co dzieje się w Agencji Opieki. Większe firmy używają jeszcze filtrów

  • Koordynator
  • Partner Klienta 
  • Partner opiekuna 

aby osoby zajmowały się tylko swoimi klientami. 

Dashboard w Agencji Opieki 24

To jest jedno z ulubionych funkcji wśród pracowników Agencji Opieki. Wspomniane filtry z dowolnymi ustawieniami możemy zapisać jako kwarendę. Opcja ta daje nam korzyści na trzech poziomach. 

Kwarendy w Hrily 

Opcja ta pozwala na zapisanie dowolnych konfiguracji

  • filtrów
  • kolumn
  • sortowania
  • liczby wierszy w tabeli

Nazwa kwarendy może być dowolna. Jedno kliknicie przenosi użytkownika do wybranych ustawień. Kwarenda może być udostęniona pozostałym członkom zespołu. 

Dashboard 

Wspomniane kwarendy mogą być dodane do dashboard. Użytkownika sam ustala kolejność kwarend. Można przypisać kolor kwarendzie w dashboardzie co pomaga odróżnić rodzaje zagadnień, działu lub pilność wykonania zadania. W dashboardzie widzimy pierwszych 5 rekordów, które spełniają kryteria wyszukiwania. Z dashboardu można bezpośrednio przejść odpowiednio ustawionej tabeli lub do wybranego rekordu. Do dyspozycji użytkowników jest ponad 30 tabel z najróżnienszymi danymi. 

Górna belka

Jest to element aplikacji, który jest widoczny przez cały czas w panelu. Można tam dodać wszystkie lub wybrane elementy dashboardu. System automatycznie odświeża liczbą rekordów co pokazuje pracownikowi Agencji Opieki co jest do wykonania. Pracownicy sami ustawiają wszystkie elementy górnej belki

Proces zamedowania i wymeldowania w zadaniach

Proces zameldowania i wymeldowania można obsługiwać również zadaniami. Platforma CRM Hrily pozwala na dowolne skonfigurowanie procesów, które pomagają pracownikowi na zachowania kontroli nad procesami. 

To top