Wymagania językowe w Agencji Opieki

Wymagania językowe rodzin (klientów) są jednym z najważniejszych kryteriów, które musi spełnić opiekun. Ma to istotny wpływ na stawki jakie zaproponuje Agencja Opieki. W platformie Hrily wszystkie zagadnienia związane z językami są konfigurowalne, więc to system dopasowuje się do Twojego zespołu, a nie na odwrót. 

Języki opieki 

Przeważnie jest tak, że Agencja Opieki specjalizuje się w opiece nad klientami z jednego kraju. Prowadzi to do sytuacji, gdzie ponad 90% klientów wymaga znajomości jednego języka. Dobrym przykładem są Niemcy. Zdarza się, że język opieki ma być jednak inny niż niemiecki, dlatego warto dodać te opcje. Zdarzają się podopieczni, którzy wymagają od opiekuna znajomości języka migowego, co jest bardzo nietypowe, ale się zdarza. Dodanie nowych języków w Hrily można zrobić w parę sekund. 

Poziomy języka

Wszystkie Agencje Opieki mogą ustawić swoje poziomy języków. Zespoły, które wdrażają Hrily nie muszą uczyć się innej nomenklatury. Oprogramowanie dopasowuje się do Państwa wymagań.

Kolejność poziomów języka 

Zadbaliśmy, aby lista poziomów języków wyświetlała się w odpowiedniej kolejności. Samą kolejność można ustawić w konfiguracji w kilka chwil. Kolejność poziomów języków jest jedna dla kwalifikacji opiekuna i wymagań klienta. 

Opis poziomu języka

Klienci (rodziny) nie mają jasności jak opiekun posługuje się danym językiem po przeczytaniu kilku słów. W platformie CRM Hrily dla Agencji Opieki jest opis przy każdym poziomie, który wpisujecie Państwo sami jeden raz na samym początku. Dodatkowa informacje określająca dany poziom znajomości języka może zawierać praktyczne informacje na temat mówienia, pisania, rozumienia.

Dopasowania automatyczne

Automatyczne dopasowania to jedno z ulubionych narzędzi użytkowników. Tryb dopasowania uwzględnia dwa poziomy

  • uwzględnia rekordy z brakującymi danymi
  • tylko rekordy spełniające kryteria

Jedna lista języków i poziomów dla klientów i opiekunów

Lista języków i poziomów jest jedna dla opiekunów i klientów. Pozwala to na zachowanie spójności systemu, oraz robienie automatycznych dopasowań.

To top