Tworzenie dokumentów w Agencji Opieki-usprawnienie 

W branży opieki nad osobami starszymi, gdzie opiekun mieszka razem z podopiecznym w jego domu, sprawna organizacja pracy oraz efektywne zarządzanie dokumentacją są kluczowe. Agencja Opieki z Katowic, korzystająca z dobrze wdrożonego programu CRM Hrily, zasugerowała nam niedawno zmianę w dokumentach. Poprzednie rozwiązanie, choć funkcjonalne, nie obsługiwało wszystkich przypadków.

Osoba do kontaktu w profilu klienta 

Profil klienta (rodziny) pozwala na dodanie wielu osób kontaktowych. Chociaż tylko jedna osoba może być formalnym klientem, to istotna kwestia dotyczy drugiej osoby, która automatycznie pojawia się na dokumentach. Każda osoba kontaktowa ma przypisane tzw. czynności – konfigurowalną listę, którą każda firma opiekuńcza może dostosować do swoich potrzeb. Osoba do kontaktu to jedna z tych czynności. Dane tej osoby są używane przez szablony do tworzenia dokumentów i mogą być łatwo zmieniane w trakcie współpracy z rodziną.

Szablony dokumentów

W szablonach dokumentów można dodać znaczniki osoby do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, telefony, e-mail, adres. Treść szablonu jest dowolna, co daje Agencjom Opieki możliwość dodawania danych osoby kontaktowej w wybranych dokumentach. To unikalna funkcja programu ERP Hrily, stworzona na specjalne potrzeby Agencji Opieki.

Oprogramowanie dla agencji opieki

Nowe oprogramowanie dla agencji opieki to krok naprzód w usprawnianiu pracy. Umożliwia ono nie tylko tworzenie, ale także zarządzanie dokumentacją klientów i pracowników, co jest niezwykle ważne w branży opieki domowej. Dzięki temu programowi, agencje mogą szybko adaptować się do zmieniających się potrzeb klientów i regulacji prawnych, co jest niezbędne w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Tworzenie dokumentów

Dokumenty są tworzone automatycznie, z możliwością dowolnej edycji. Pobierają one dane osoby do kontaktu z profilu, gdzie w danym momencie przypisana jest odpowiednia czynność. Zmiana wprowadzona w programie umożliwia pobieranie danych członka rodziny jako osoby kontaktowej, niezależnie od tego, czy jest to klient, czy inna osoba.

Zmiana osoby do kontaktu

Jeśli na dokumencie mają być prezentowane dane innej osoby, wystarczy wejść w profil klienta, edytować osobę do kontaktu, zaznaczyć odpowiednią czynność i zaktualizować dokument. To prosty i intuicyjny proces, który znacząco ułatwia pracę w agencjach opieki.

Podsumowując, nowe oprogramowanie dla agencji opieki nie tylko usprawnia proces tworzenia dokumentów, ale także pozwala na lepszą organizację pracy i zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb klientów. Jest to krok milowy dla branży opieki nad osobami starszymi, gdzie precyzja i efektywność są kluczowe.

To top