Niemiecki dla opiekunek – Części ciała

Lekcja 16 języka niemieckiego

Części ciała

Witajcie, moi drodzy kursanci! Jestem Ewa, wasza nauczycielka niemieckiego. Chcę opowiedzieć Wam o wczorajszym zdarzeniu, kiedy to pomogłam turystom z Niemiec kupić bilet do muzeum. Niestety, obsługa nie mówiła po niemiecku, a turyści przez 20 minut próbowali się dogadać. Oferując swoją pomoc, szybko wyjaśniłam sytuację, co pozwoliło turystom na wejście do muzeum. Ta rozmowa uświadomiła mi, jak ważna jest znajomość języka niemieckiego, szczególnie w kontekście polsko-niemieckich relacji w branży opiekuńczej. Skupimy się dzisiaj na nauce niemieckich nazw części ciała. Jest to szczególnie istotne dla osób pracujących w branży opieki, gdyż umożliwia lepsze porozumiewanie się z podopiecznymi, zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych.

Słownictwo niemieckie dla opiekunów

Oto lista słów, które poznamy dzisiaj:

 • Głowa – Der Kopf
 • Ręka – Die Hand/die Hände- ręce
 • Noga – Das Bein/die Beine-nogi
 • Oko – Das Auge/die Augen-oczy
 • Ucho – Das Ohr/die Ohren- uszy
 • Serce – Das Herz
 • Plecy – Der Rücken
 • Brzuch – Der Bauch
 • Stopa – Der Fuß/die Füße- stopy
 • Ząb – Der Zahn/die Zähne- zęby

Poznamy również, jak stosować te słowa w kontekście opieki nad seniorami, co okaże się niezwykle przydatne w Waszej codziennej pracy. Czy jesteście gotowi rozpocząć lekcję? Zaczynajmy!

Przykładowe dialogi – codzienne frazy i wyrażenia

Dialog 1: W Ogrodzie(im Garten)

Ewa: Herr Martin, können Sie mir bitte zeigen, wo Ihre Gartenscheren sind? (Panie Martinie, czy może mi Pan pokazać, gdzie są Pańskie sekatory ogrodowe?)

Martin: Natürlich, Ewa. Sie sind in der Garage, auf dem Regal. (Oczywiście, Ewo. Są w garażu na półce.)

Dialog 2: Planowanie Dnia(Die Tagesplanung)

Ewa: Was möchten Sie heute nach dem Frühstück machen, Herr Martin? (Co chciałby Pan robić dzisiaj po śniadaniu, Panie Martinie?)

Martin: Ich würde gerne etwas Musik hören und dann vielleicht ein bisschen im Garten arbeiten. (Chciałbym posłuchać trochę muzyki, a potem może trochę popracować w ogrodzie.)

Dialog 3: Wspomnienia i Historia( die Erinnerungen und Geschichten)

Ewa: Herr Martin, erzählen Sie mir bitte mehr über Ihre Zeit als Lehrer. (Panie Martinie, proszę opowiedzieć mi więcej o czasach, gdy pracował Pan jako nauczyciel.)

Martin: Oh, das waren schöne Zeiten. Ich habe Geschichte unterrichtet und meine Schüler immer gerne in Museen mitgenommen. (Och, to były piękne czasy. Uczyłem historii i zawsze chętnie zabierałem moich uczniów do muzeów.)

W tych dialogach wykorzystujemy proste, codzienne sytuacje, aby ćwiczyć niemiecki w kontekście opieki nad osobami starszymi. Pani Ewa, ucząc się niemieckiego, ma możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktycznych sytuacjach, a Pan Martin, dzięki swojemu doświadczeniu i cierpliwości, pomaga jej w nauce.

Interaktywne ćwiczenia: Wzmacnianie umiejętności językowych

Zadanie 1: Opis Dnia w Domu Seniora

Cel zadania: Praktyka użycia słownictwa związana z codziennymi czynnościami oraz częściami ciała, które są kluczowe w pracy opiekuna.

Opis: Wyobraź sobie typowy dzień pracy jako opiekun osoby starszej w Niemczech. Napisz krótki opis tego dnia, używając słów nauczonej leksyki. Skup się na opisie czynności związanych z opieką, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywanie posiłków, czy wspólne ćwiczenia fizyczne. Staraj się używać jak najwięcej słów dotyczących części ciała oraz działań, które z nimi wiążą.

Przykład: Nach dem Frühstück helfe ich Herrn Schmidt, sich anzuziehen. Ich reiche ihm sein Hemd (koszula) und unterstütze ihn beim Anziehen der Hose (spodnie). Später machen wir gemeinsam einige leichte Übungen zur Stärkung seiner Beine (nogi) und Arme (ręce)./ Po śniadaniu pomagam panu Schmidtowi się ubrać. Podaję mu koszulę i pomagam założyć spodnie. Później wykonujemy razem kilka lekkich ćwiczeń, aby wzmocnić jego nogi i ręce.

Zadanie 2: Dialog z Seniorami

Cel zadania: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i stosowanie języka w praktycznych sytuacjach.

Opis: Stwórz krótki dialog między Tobą a seniorem, którym się opiekujesz. Dialog powinien odzwierciedlać typowe interakcje, które mogą mieć miejsce w ciągu dnia. Może to być rozmowa o potrzebach seniora, planowaniu dnia, czy prostej konwersacji na temat hobby lub interesów. Pamiętaj, aby w dialogu wykorzystać słownictwo związane z częściami ciała i codziennymi czynnościami.

Przykład:

 • Ewa: Guten Morgen, Frau Müller. Wie fühlen Sie sich heute? Brauchen Sie Hilfe beim Aufstehen? (Dzień dobry, Pani Müller. Jak się Pani dzisiaj czuje? Czy potrzebuje Pani pomocy przy wstawaniu?)
 • Senior: Guten Morgen, Ewa. Mein Rücken (plecy) schmerzt ein wenig, aber ich denke, es wird besser, wenn ich mich bewege.(Dzień dobry, Ewo. Trochę bolą mnie plecy, ale myślę, że będzie lepiej, gdy się poruszam.)

Te zadania mają na celu nie tylko ćwiczenie niemieckiego, ale także przygotowanie do realnych sytuacji, z jakimi opiekunowie mogą się spotkać podczas pracy w Niemczech. Praktyczne użycie języka w kontekście zawodowym jest kluczowe dla skutecznej komunikacji i opieki.

Ciekawostki na temat języka niemieckiego

Dzisiejsza ciekawostka łączy naukę języka niemieckiego z pracą opiekuna osób starszych, co jest niezwykle istotne w kontekście naszego kursu. Jesteście świadomi, że w języku niemieckim istnieją słowa specjalnie dedykowane opiece nad seniorami, zwłaszcza tymi z demencją lub Alzheimerem? Przykładem może być słowo Betreuung, które oznacza opiekę lub pieczę, ale w kontekście medycznym nabrało szczególnego znaczenia, odnosząc się do holistycznej opieki nad osobami starszymi.

Podczas mojej pracy jako opiekunka w Niemczech, często spotykałam się z sytuacjami, gdzie precyzyjne słownictwo było kluczowe. Na przykład, kiedy rozmawiałam z lekarzem o stanie zdrowia mojego podopiecznego, używanie specjalistycznych terminów pomagało mi lepiej zrozumieć jego potrzeby i sposób, w jaki powinnam się nim opiekować.

Dodatkowo, wiele agencji opiekunek w Niemczech, w tym te polecane firmy dla opiekunek, często poszukuje osób, które nie tylko znają język na poziomie komunikatywnym, ale również rozumieją specyficzne terminy medyczne i opiekuńcze. To pokazuje, jak ważna jest nauka języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania, zwłaszcza w branży opieki nad seniorami.

Jest to przykład, jak znajomość niemieckiego otwiera nowe możliwości w pracy opiekuna seniorów, ułatwiając zrozumienie i spełnianie ich potrzeb.

Podsumowanie Lekcji 16: Niemiecki dla opiekunek – Części ciała

Drodzy kursanci, dziękuję Wam za udział w dzisiejszej lekcji, która była poświęcona niemieckiemu słownictwu związanemu z częściami ciała. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza będzie dla Was cennym narzędziem w codziennej pracy jako opiekunowie osób starszych. Pamiętajcie, że znajomość tych terminów jest nie tylko przydatna w komunikacji z seniorami, ale także pomaga w zrozumieniu ich potrzeb zdrowotnych i w dbaniu o ich dobre samopoczucie.

Dzięki naszym interaktywnym ćwiczeniom i dialogom, mieliście okazję praktycznie zastosować zdobyte słownictwo w różnorodnych sytuacjach, od codziennych czynności po bardziej szczegółowe rozmowy na temat zdrowia i samopoczucia. Pamiętajcie, że regularne ćwiczenia i stosowanie języka w praktycznych kontekstach to klucz do sukcesu w nauce.

Nie przegapcie naszej następnej lekcji Symptomy i choroby: Komunikacja z seniorami

Zapraszam Was na naszą kolejną lekcję Symptomy i choroby: Komunikacja z seniorami. W tej lekcji skupimy się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych związanych ze zdrowiem seniorów. Nauczymy się, jak rozmawiać o objawach, chorobach i jak efektywnie komunikować się z seniorami oraz personelem medycznym.

Będzie to ważna lekcja, która pozwoli Wam lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby zdrowotne Waszych podopiecznych, a także pomoże w budowaniu jeszcze lepszej jakości opieki. Do zobaczenia!

To top