Kurs niemieckiego dla opiekunek-Opieka nad seniorem: słownictwo specjalistyczne

Nauka języka niemieckiego dla opiekunek lekcja 1

Witajcie drogie kursantki niemieckiego, opiekunki seniorów!

Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze i gotowi do dalszej nauki niemieckiego. Dziś mamy przed sobą lekcję dotyczącą opieki nad seniorem-słownictwo specjalistyczne, która zbliża nas do połowy naszej podróży językowej. Zanim przejdziemy do dzisiejszych zagadnień, chciałabym podzielić się z Wami krótką historią. Ostatnio dowiedziałam się o nowej inicjatywie polsko-niemieckiej, która ma na celu poprawę jakości całodobowej opieki domowej nad seniorami. To inspirujący przykład tego, jak współpraca międzynarodowa może przynosić realne korzyści w tak ważnych obszarach jak opieka nad seniorami.

Słownictwo niemieckie- Podstawy języka niemieckiego

Słowniczek opiekunki do dzisiejszej lekcji:

 • Opiekun – der Betreuer, die Betreuerin
 • Pacjent – der Patient, die Patientin
 • Lekarstwo – das Medikament, die Medikamente
 • Wizyta u lekarza – der Arztbesuch, die Arztbesuche
 • Opieka całodobowa – die Rund-um-die-Uhr-Betreuung
 • Dom opieki – das Pflegeheim, die Pflegeheime
 • Choroba – die Krankheit, die Krankheiten
 • Zdrowie – die Gesundheit
 • Pomoc – die Hilfe
 • Bezpieczeństwo – die Sicherheit

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w lekcji i praktycznego wykorzystywania nowo poznanych słów!

Przykładowe dialogi — codzienne frazy i wyrażenia

Dialog 1: Wizyta u lekarza (Ein Besuch beim Arzt)

Ewa: Herr Martin, wir müssen heute zum Arzt gehen. Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? (Panie Martine, musimy dzisiaj iść do lekarza. Czy ma Pan przy sobie kartę ubezpieczeniową?)

Martin: Ja, ich habe sie in meiner Tasche. Danke, dass Sie daran gedacht haben, Ewa. (Tak, mam ją w swojej torbie. Dziękuję, że o tym pamiętałaś Ewo)

Dialog 2: Przygotowanie do spaceru (Vorbereitung auf einen Spaziergang)

Ewa: Das Wetter ist heute schön, Herr Martin. Möchten Sie in den Garten gehen? (Pogoda jest dzisiaj piękna, Panie Martine. Czy chciałby Pan pójść do ogrodu?)

Martin: Oh ja, das wäre wunderbar. Ich könnte dir dabei etwas über meine Lieblingsblumen erzählen. (Och tak, to byłoby wspaniałe. Mógłbym opowiedzieć Ci wtedy trochę o moich ulubionych kwiatkach.)

Dialog 3: Planowanie posiłków (Planung der Mahlzeiten)

Ewa: Herr Martin, was möchten Sie heute zum Abendessen essen? Ich kann etwas Besonderes für Sie kochen. (Panie Martine, co chciałby Pan dzisiaj na kolację? Mogę ugotować coś specjalnego dla Pana.)

Martin: Ich hätte gerne etwas Leichtes, vielleicht einen Salat mit Hühnchen. Danke, Ewa. (Chciałbym coś lekkiego, może sałatkę z kurczakiem. Dziękuję, Ewo.)

Te dialogi zostały przygotowane w taki sposób, aby integrować słownictwo związane z opieką nad seniorem oraz codziennymi czynnościami, z którymi opiekun może się spotkać, co pozwala na praktyczne zastosowanie nowo poznanych wyrażeń w realnych sytuacjach.

Interaktywne ćwiczenia z kursu niemieckiego online

Zadanie 1: Tworzenie Dialogów

Opis zadania:
Aby utrwalić nowe słownictwo związane z opieką nad osobami starszymi, kursanci będą tworzyć dialogi, które mogłyby mieć miejsce w typowym dniu pracy opiekuna. Celem jest zastosowanie przynajmniej pięciu z dziesięciu nowych słów w kontekście rozmowy.

Instrukcje:

 • Wybierz sytuację z życia codziennego (np. przygotowanie posiłku, wizyta u lekarza, czy aktywność związana z hobby seniora).
 • Stwórz dialog między opiekunem a seniorem, wykorzystując minimum pięć nowych słów z dzisiejszej lekcji.
 • Zapisz dialog najpierw po niemiecku, a następnie wykonaj jego tłumaczenie na polski, aby sprawdzić poprawność językową i zrozumienie kontekstu.

Przykład:
Sytuacja: Wizyta u lekarza.
Dialog:

 • Opiekun: Herr Schmidt, haben Sie alle Medikamente genommen, die der Arzt verschrieben hat?” (Panie Schmidt, czy wziął Pan wszystkie lekarstwa, które przepisał lekarz?)
 • Senior: Ja, ich habe sie zum Frühstück genommen. Brauchen wir noch etwas für den Arztbesuch heute? (Tak, wziąłem je przy śniadaniu. Czy potrzebujemy jeszcze czegoś na dzisiejszą wizytę u lekarza?)

Zadanie 2: Wypełnianie Luki

Opis zadania:
To ćwiczenie ma na celu wzmocnienie rozumienia i używania słownictwa poprzez wypełnianie luk w zdaniach. Kursanci otrzymają zdania z lukami, które muszą wypełnić odpowiednimi słowami z listy.

Instrukcje:

 • Przeczytaj zdania i zdecyduj, które słowo najlepiej pasuje do każdej luki.
 • Wypełnij luki, wybierając odpowiednie słowo z listy słownictwa z dzisiejszej lekcji.
 • Przetłumacz wypełnione zdania na polski, aby upewnić się, że ich sens jest zrozumiały i poprawny.

Przykład:
Zdania do uzupełnienia:

 • Die ________ (opieka) in unserem Pflegeheim umfasst auch die Unterstützung bei täglichen Aktivitäten.
 • Herr Müller ist oft vergesslich, deshalb überprüfen wir regelmäßig seine ________ (lekarstwo).

Zadania te nie tylko pomagają w nauce i utrwalaniu nowego słownictwa, ale także przygotowują kursantów do realistycznych sytuacji, które mogą napotkać w pracy jako opiekun osób starszych w niemieckojęzycznym środowisku. Opanowanie tego słownictwa jest kluczowe dla skutecznej komunikacji i zapewnienia właściwej opieki seniorom.

Praca za granicą-Ciekawostki krajoznawcze i obyczajowe o Niemczech

Odkryj uroki Norymbergi podczas słynnego Christkindlesmarkt

Norymberga, jedno z największych i najbardziej malowniczych miast Niemiec, słynie z wielu atrakcji, ale jedną z najbardziej wyjątkowych jest Christkindlesmarkt – czyli Jarmark Bożonarodzeniowy. Ten jeden z najstarszych i najbardziej znanych jarmarków świątecznych w Europie odbywa się corocznie od końca listopada do Wigilii. Jarmark przyciąga tysiące odwiedzających, którzy chcą doświadczyć magicznej atmosfery, zakupić tradycyjne niemieckie rękodzieło, a także skosztować regionalnych przysmaków, takich jak Nürnberger Lebkuchen – pierniki norymberskie, czy grzane wino.

Dla opiekuna osoby starszej, pracującego w Norymberdze lub jej okolicach, okres Christkindlesmarkt to doskonała okazja do odkrywania lokalnej kultury i tradycji, a także do spędzenia czasu wolnego w wyjątkowy sposób. Odwiedziny na jarmarku mogą być relaksującą przerwą od codziennych obowiązków i szansą na zanurzenie się w niemieckie święta w ich tradycyjnej formie.

Praca w regionie Norymbergi w tym czasie nie tylko umożliwi ci korzystanie z uroków tego wyjątkowego wydarzenia, ale również pozwoli na głębsze zrozumienie niemieckiej kultury i zwyczajów. To doświadczenie może wzbogacić zarówno twoje życie osobiste, jak i zawodowe, dając ci niepowtarzalną perspektywę na życie w Niemczech.

Podsumowanie Lekcji 29 z kursu języka niemieckiego dla opiekunek osób starszych-Opieka nad seniorem: Słownictwo specjalistyczne

Dzisiejsza lekcja Opieka nad seniorem: Słownictwo specjalistyczne dostarczyła Wam kluczowych narzędzi do lepszego zrozumienia i komunikacji w niemieckim środowisku opiekuńczym. Skupiliśmy się na specjalistycznym słownictwie, które jest niezbędne w codziennej pracy z seniorami. Odkryliście, jak ważne jest stosowanie odpowiednich terminów medycznych i opiekuńczych, aby zapewnić najlepszą opiekę Waszym podopiecznym.

Przez praktyczne ćwiczenia, tworzenie dialogów oraz wypełnianie luk w zdaniach, mieliście okazję nie tylko przyswoić nowe słowa, ale także zastosować je w kontekście realnych scenariuszy. Mam nadzieję, że lekcja ta pomogła Wam poczuć się bardziej komfortowo i pewnie w mówieniu o zdrowiu i codziennych czynnościach, które wykonujecie, opiekując się seniorami.

Zaproszenie na kolejną lekcję

Nie przegapcie naszej kolejnej lekcji zatytułowanej Bezpieczeństwo i nagłe sytuacje, gdzie skupimy się na ważnych aspektach zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Poznacie słownictwo i zwroty, które są kluczowe podczas nagłych wypadków, a także nauczycie się, jak efektywnie komunikować się z służbami ratunkowymi.

Ta lekcja to niezbędne narzędzie dla każdego opiekuna, aby być przygotowanym na wszelkie nieprzewidziane sytuacje, które mogą pojawić się podczas opieki nad osobami starszymi. Dołączcie do nas, aby kontynuować swoją naukę i zwiększać swoje umiejętności, co z pewnością przyczyni się do lepszego i bezpieczniejszego środowiska dla Waszych podopiecznych. Widzimy się na platformie Hrily – Waszym partnerze w nauce niemieckiego dedykowanego opiekunom seniorów. Zapraszamy!

To top