Jak obliczyć prawidłowo dniówkę ze stawki miesięcznej – Hrily

Agencja opieki rozliczają się między sobą, z klienta i opiekunami. W większości przypadków stawki są ustalane za przepracowany miesiąc. Jednak rzadko się dzieje, że opiekun zaczyna pracę u rodziny pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia. To powoduje, że rozliczenia pomiędzy stronami są za niepełne. Pojawia się zatem pytanie: Jak obliczyć należność za przykładowo 17 dni. Niezbędna jest do tego stawka dzienna, którą trzeba w jakiś sposób obliczyć. W branży opiekuńczej występują dwie zasadnicze metody obliczania stawki dzienne ze stawki miesięcznej. 

Metody obliczenia stawki dziennej

W platformie Hrily dla Agencji Opieki w konfiguracji rozliczeń wybieramy i uzupełniamy:

 • kto płaci,
 • komu płaci,
 • stawkę VAT,
 • jak ma się dana pozycja nazywać na rachunku,
 • za co będzie uzupełniania stawka-godzina, dzień, miesiąc, usługa, prowizja.

W tym artykule omawiamy sposób obliczenia stawki dziennej ze stawki miesięcznej. Po uzupełnienie stawki miesięcznej program wyświetli opcje obliczania stawki dziennej. 

Stawka miesięczna dzielona przez stałą wartość

Część Agencji Opieki do obliczania stawki miesięczne używa stałej wartości. Jest to wartość na przykład 30,5 lub 30,3. W takim przypadku stawka miesięczna jest dzielona przez wyżej wskazane wartości i obliczona jest stawka dzienna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W aplikacji Hrily należy wybrać Stała wartość i w dodatkowym polu wpisać odpowiednią wartość. 

W takim przypadku przykładowo stawka 2000 zostanie podzielona przez 30,5, co da nam dniówkę w wysokości 65,57. Wartość taka będzie we wszystkich miesiącach kalendarzowych. Liczba dni w miesiącu nie ma wpływu na obliczanie dniówki. 

Stawka miesięczna dzielona przez liczbę dni w miesiącu

Większość Agencji Opieki stosuje drugą metodę obliczania dniówki. Stawka miesięczna jest dzielona przez liczbę dni w danym miesiącu. W taki sposób obliczana jest dniówka. Powoduje to, że jedna stawka miesięczna może spowodować, że ktoś komuś za jeden dzień pracy zapłaci 4 różne stawki dzienne. 

Stawka miesięczna wynosi 2000

Miesiące, które mają 31 dni, spowodują, że dniówka będzie obliczona w następujący sposób. 

2000 / 31 = 64,51

Luty w roku, kiedy ma 28 dni spowoduje następujące wyliczenie dniówki. 

2000/28 = 71,42

W przypadku lat, w których luty ma 29 dni, wyliczenie będzie następujące. 

2000/29 = 68,96

Pozostałe miesiące mają 30 dni, wiec obliczenia będzie następujące.

2000/30 = 66,67

Powoduje to, że opłata jest najwyższa w lutym, który ma 28 dni. Program CRM dla Agencji Opieki w przypadku przepracowania pełnego miesiąca, nie oblicza dniówek. Należność jest równa stawce miesięcznej. 

Rodzaje rozliczeń w Agencji Opieki 

Rozliczenia w branży opiekuńczej, przy których konieczne jest obliczenie stawki dziennej, obejmują przykładowo:

 • rodzina płaci Agencji Opieki,
 • Agencja Opieki płaci opiekunowi,
 • Agencja Opieki płaci prowizję pośrednikowi klienta,
 • Agencja Opieki płaci prowizję pośrednikowi opiekuna.

Kompleksowe rozliczenia w Agencjach Opieki

Jedna Agencja Opieki zakładająca konto w systemie Hrily może korzystać z obu metod obliczania stawki dziennej. 

Przykładowo obliczania należności z partnerską Agencją Opieki:

 • Agencja Opieki A może korzystać z pierwszej metody – 30,5,
 • Agencja Opieki B może korzystać z tej samej metody, ale używać wartości – 30,3,
 • Agencja Opieki C może korzystać z drugiej metody.

W obrębie jednego kontraktu również można zrobić takie rozróżnienie. Przykładowo: 

 • należność, jaką płaci klient, może skorzystać z metody pierwszej – 30,3,
 • wynagrodzenie opiekuna może korzystać z drugiej metody,
 • prowizja pośrednika niemieckiego może być obliczana pierwszą metodą – 30,5.

Wszystkie konfiguracje są możliwe. Umów się na prezentację rozliczeń. Skonfigurujemy twoje rozliczenia w 8 minut. 

To top