ul. Na Błonie 15/57, 30-147 Kraków

Funkcje

Poznaj Hrily – oprogramowanie dla HR

Meta Description, lead, początek tekstu na home: Poznaj Hrily, oprogramowanie dla HR stojące na pograniczu systemu gotowego i dedykowanego. Wybierz funkcjonalności, dodaj kategorie i parametry, a jeśli chcesz, to stworzymy dla Ciebie dedykowaną funkcjonalność. Podstawowy pakiet usługi za darmo, bez żadnych zobowiązań.

Co da Ci Hrily?

 • Wszystkie informacje o klientach, firmach i kandydatach w jednym miejscu, z dostępem z dowolnego urządzenia mobilnego
 • Rozbudowane profile kandydatów, które stworzysz samodzielnie od podstaw
 • Możliwość automatycznego generowania plików PDF zgodnie z przesłanymi wzorami – umów, certyfikatów, załączników, itd.
 • Możliwość przydzielania zadań innym członkom zespołu wraz z powiadomieniami, gdy zostają one wykonane
 • Dowolne uprawnienia w systemie – do wyświetlania, edycji i usuwania danych
 • Funkcję szybkiego publikowania ogłoszeń w sieci
 • Możliwość prowadzenia ewidencji rozliczeń z dowolnymi podmiotami
 • Eksport profili kandydatów w pliku PDF za pomocą jednego kliknięcia w systemie, zgodnie ze stworzonym wzorem
 • Możliwość obsługi systemu w wielu językach jednocześnie
 • Rozbudowane statystyki i dogłębne raporty
 • Efektywne grupowanie zgłoszeń kandydatów
 • Możliwość budowania bazy kandydatów
 • Zapisywanie historii rekrutacji i zatrudnienia
 • Całkowitą zgodność z wymogami RODO i innymi przepisami prawnymi
 • Ewidencję korespondencji listownej – EKUZ, A1, umowy i inne
 • Zarządzanie transferami pracowników
 • Możliwość jednoczesnego użytkowania przez dowolną liczbę pracowników z różnych części świata
 • System weryfikacji języków i innych kwalifikacji
 • Obsługę całego procesu rekrutacji – wraz z możliwością analizy podejmowanych działań

Case study

Czego dotyczyło zlecenie?

Otrzymane wytyczne dotyczyły wewnętrznego działu HR w dużej spółce. Osoby rekrutowane pracują na różnych stanowiskach, co oznacza, że tworzenie profili kandydatów musi być bardzo elastyczne. Klientka wymagała, aby w każdym profilu istniała możliwość zapisania około 30 parametrów, w tym historii relacji, np. minionych kontraktów i odbytych spotkań. Ważna była także możliwość eksportu informacji zawartych w profilu do pliku PDF zawierającego profil kandydata.

Wyszukiwanie informacji w bazie

Aby możliwe było sprawne filtrowanie bazy zgłoszeń kluczowe było stworzenie wielopoziomowej wyszukiwarki. Dlatego właśnie w Hrily istnieje możliwość przeszukiwania bazy po dowolnych kombinacjach parametrów. System podpowiada także kandydatów spełniających określone wymagania. Dzięki temu procesy rekrutacyjne przebiegają szybciej, a osoba przeprowadzająca rekrutację dokonuje tylko ostatecznej selekcji spośród zaproponowanych opcji.

Eksport danych

Dla naszej Klientki ważne było także ewidencjonowanie kontraktów w systemie wraz z możliwością pobierania zestawień w pliku CSV lub PDF. Hrily umożliwia eksport danych do dalszej analizy z łatwością i w dowolnym momencie. Raporty o skuteczności działań znajdują się także w systemie. To użytkownik decyduje o ich formie, co umożliwia całkowita dowolność w ustawianiu wyglądu tabel – liczby kolumn, wierszy i wartości. Możliwe jest np. pokazywanie danych dotyczących liczby stanowisk, liczby zatrudnionych kandydatów, pozostałych do obsadzenia stanowisk, zgłoszeń wysłanych do akceptacji, itd.

Użytkowanie aplikacji

Dla Zlecającej ważne były także progi dostępu dla poszczególnych użytkowników. Zdefiniowane zostały następująco: możliwość odczytu danych, dodawania informacji, edycji oraz brak możliwości odczytu. Każdy użytkownik ma także przypisaną rolę, którą nadaje administrator: manager, rekruter, zarząd, dyrekcja.

Poza przeprowadzaniem rekrutacji system służy także do przypisywania oraz egzekwowania zadań. Osoba przydzielająca zadanie otrzymuje powiadomienie, gdy zostanie ono wykonane lub w sytuacji, gdy sama otrzyma zadanie. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykonywanie nawet złożonych procesów podzielonych pomiędzy kilku pracowników. Zadania można także łączyć z kontraktami, klientami i użytkownikami, co pozwala gromadzić wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu.

Integracje

Ostatnią funkcją o dużym znaczeniu dla naszej Klientki była możliwość integracji oprogramowania z portalami zewnętrznymi, w szczególności do publikowania ogłoszeń. Dzięki temu tworząc ogłoszenie w Hrily wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby zostało ono opublikowane na wielu stronach internetowych. System pozwala zatem oszczędzać czas wielokanałowo: poprzez automatyzację części procesów, łatwiejszy dostęp do informacji czy dokonywanie wstępnej selekcji zgłoszeń. Aplikacja usprawnia także komunikację. W jaki sposób?

Komunikacja wewnętrzna

System, którego poszukiwała nasza Klientka, musiał umożliwiać sprawną komunikację pomiędzy różnymi działami w firmie. Konieczne było zatem wdrożenie rozwiązania, które będzie czytelne, ale także elastyczne i skalowalne. Właśnie takie jest Hrily. Dzięki temu, że to użytkownik tworzy moduły w rozwiązaniu, mogą z niego korzystać małe zespoły, ale także średnie firmy czy duże przedsiębiorstwa. W tym zakresie korzystne jest także to, że poza modułami w systemie, możemy stworzyć dodatkowe kategorie czy umożliwić liczne integracje, tak aby aplikacja jeszcze lepiej dopasowała się do potrzeb zlecającego. Ponadto system umożliwia także przypisywanie zadań do wykonania innym pracownikom. Komunikację usprawniają powiadomienia i alerty o wykonaniu przydzielonej czynności, dzięki czemu projekty realizowane są efektywniej.

Wdrożenie

Wdrożenie gotowego rozwiązania zajęło 2 dni. W tym czasie przeprowadziliśmy jedno szkolenie w firmie Pani Kamili, podczas którego zapoznaliśmy przyszłych użytkowników z możliwościami aplikacji. Następnie pracownicy sami testowali system i w razie pytań kontaktowali się z nami mailowo, przez Skype-a lub telefonicznie. Pomogliśmy także w imporcie danych z poprzednich programów i plików, dzięki czemu w Hrily znajdują się wszystkie informacje istotne z punktu widzenia prowadzonych działań.

 

Potrzeby zgłoszone przez Klientkę Rozwiązanie w systemie Hrily
Elastyczne tworzenie profili kandydatów Możliwość dodania dowolnej liczby parametrów i kategorii
Konieczność eksportu informacji z systemu Możliwość eksportu danych w dowolnym momencie, w pliku PDF lub CSV
Szybkie wyszukiwanie informacji Wielopoziomowa wyszukiwarka
Przyspieszenie procesu rekrutacji Proponowanie przez system aplikacji kandydatów spełniających kryteria
Analiza danych o skuteczności podejmowanych działań Raporty i statystyki w systemie oraz możliwość eksportu danych w formie umożliwiającej dalszą analizę
Intuicyjne użytkowanie aplikacji Tworzenie aplikacji dopasowanej do siebie – dostosowywanie tabel, parametrów, wyglądu profili
Egzekwowanie zadań Przydzielanie zadań w systemie i powiadomienia, gdy zostaną wykonane
Szybkie publikowanie ogłoszeń w sieci Integracja z systemami zewnętrznymi – publikacja ogłoszenia za pomocą jednego kliknięcia w Hrily
Usprawnienie komunikacji wewnętrznej Komentarze w systemie, powiadomienia, elastyczność i skalowalność rozwiązania
Szybkie wdrożenie Wdrożenie trwające 2 dni
Pomoc w imporcie danych do nowej aplikacji Dokonanie całościowego importu danych, w formie gotowej do użytkowania

Jeśli chcesz zobaczyć, jak Hrily dopasuje się do potrzeb Twojego biznesu, to skontaktuj się z nami lub przetestuj aplikację. Z podstawowego pakietu usługi możesz korzystać za darmo bez ograniczeń.